VK: 5 år efter Kulturhuvudstadsåret

Jag strök under det viktiga.