Konstinköpsgruppen

Konstinköpsgruppen är ett pågående bokprojekt, ett systerprojekt till boken Robertsforsgruppen, där jag med fotografi och text undersöker, dokumenterar och gestaltar, med utgångspunkt i Region Västerbottens konstsamling, hur konsten blev offentlig 1960-talet till idag. Det innebär att jag bl.a. intervjuar inblandade personer går igenom landstingsarkivets olika relaterade protokoll och fotograferar konst i byggnader och arkiv. Jag är intresserad av att förstå varför mycket av den offentliga konsten inte prioriteras längre och vad jag som konstnär egentligen har för roll i detta.

Här finns dokumenten att ladda ner som en pdf