Jag får Region Västerbottens bildkonststipendium på 150 000 kr!

”Med konstnärens blick, och sällan utan en egen agenda, har han dokumenterat och skildrat skeenden och händelser som i grunden handlar om individens medbestämmande och medborgarens roll i en demokrati.”