New European Bauhaus

Elva kreativa team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer som en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus. Det är sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten som får chansen att tänka fritt tillsammans med arkitekter, konstnärer och designers i satsningen Visioner: i norr.

Team Boden: HallemarHejdelind

Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet
Dan Hallemar, HallemarHejdelind
Carmen Izquierdo, Esencial
Mariano Tellechea, Esencial
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget
Johannes Samuelsson, frilans/egen firma