Antons skrotkaminer för utomhusbruk

Under våren 2015 startade plåtslagaren Anton Ciurar tillverkningen av skrotkaminer i Umeå. Då bodde han med sin familj i en av husvagnarna på Klockarbäckens industriområde i Umeå och kaminerna skapades som ett billigare alternativ till gasoluppvärmning. I projektet ”Antons skrotkaminer för utomhusbruk”bygger Anton Ciurar kaminer som konstobjekt. Tillsammans med mina fotografier, av kaminerna, har de ställts ut på Luleå Konsthall, Västerbottens museum och Skellefteå Konsthall. Antons skrotkaminer berättar om det metallhantverk och de traditioner som han ärvt från sina förfäder och lärt vidare till sin son som också byggt några av kaminerna i projektet. Men kaminerna berättar också om samhället, om viljan att överleva och viljan att arbeta. Om en önskan att skapa ett värdigt liv i dagens Europa.