Offentlig konst

DEN GULA BARNVAGNEN
SCB:s kontor på Solna strandväg 86
Inköpt av Statens konstråd

DET LYSANDE BARNET, triptyk
Norrlands universitetssjukhus, Akuten 2
Inköpt av Region Västerbotten

APBERGET
Västerbottens museum i Umeå
Fotografiet är en del av en permanent utställning