Robertsforsgruppen

”Konsten bakom” var egentligen arbetsnamnet på detta projekt och började som en undersökning av tre undanskymda offentliga konstverk på Norrlands universitetssjukhus (Nus), ”Hav”, ”Jord” och ”Himmel”. Konstverken är gjorda av fyra medlemmar från Robertsforsgruppen, en konstellation konsthantverkare och konstnärer som lockats till Robertsfors under 70-talet av den träälskande Robertsforsambassadören Erik ”Jonscha” Johansson. En av hans många idéer var att använda konsthantverket i kampen mot avfolkningen av Robertsfors och Bygdeå kommun. Med målet att skriva den undanskymda konstens historia publicerade jag en bok med text och fotografi om detta under 2020.

Med stöd från Konstnärsnämnden och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

280 kr, frakt inkluderat

Någon gång under hösten 1971, i svallvågorna efter 1968 års studentuppror, får Konstfack på Gärdet i Stockholm ett udda besök. Erik ”Jonscha” Johansson från Robertsfors har bokat den stora föreläsningssalen intill ”Vita havet”, skolans centrala utställningsrum, och alla studenter är välkomna. Inför publik berättar Jonscha om Bygdeå kommun där hans hemort, den före detta bruksorten, Robertsfors ligger. Han berättar om platsens utmaningar och behovet av nya produkter att producera för de små industriföretagen i den lilla kustkommunen mittemellan Umeå och Skellefteå i Västerbotten.