Motivering för Göteborg stads kulturstipendium 2013

Till synes små vardagligheter, som ett besök på bankkontoret eller en kommuns önskan att snygga upp i staden, blir i Johannes Samuelssons konst utgångspunkter för stora berättelser om ideal, makt och förtryck. Samuelsson bottnar i det dokumentära fotoreportaget, men ett ständigt ifrågasättande, inte minst av den egna positionen, öppnar upp för en annan typ av historier. Med värme och patos driver han sina konstprojekt som leder till ställningstaganden och aktivistiska ingripanden.