Om utställningen ”Tidens långsamhet och livets flykt” curerad av Niclas Östlind

 
Tidens långsamhet och livets flykt är den avslutande delen av en omfattande kartläggning av fotografi i Sverige från 1970 till idag under ledning av Niclas Östlind. Utställningen pågår 14 september–2 november 2014 på Sune Jonsson centrum för fotografi på Västerbottens museum

Med verk av: Micke Berg | Elin Berge | Anette Boström | Magdalena Dziurlikowska | Bertil Ekholtz | Petter Engman | Maja Forsberg | Josefina Franke | Jean Hermanson | Jens S Jensen | Sune Jonsson | Margareta Klingberg | Niklas Rydén | Johannes Samuelsson | Lina Sandgren | Lisa Svedberg | Edla Viklund | Maja Åström.